A szeretet kisharangjai

...
Dunaharaszti Kisharang Református Óvoda - Óvoda átadó ünnepség

A következő cikk egy vendégbejegyzés a Parokia.hu weboldaláról.
https://www.parokia.hu/v/a-szeretet-kisharangjai/

A Dunaharaszti Kisharang Református Óvodába járó gyerekek maguk is kisharangokként adhatják tovább a szeretet hangját – hangzott el az intézmény épületének szombati felavatásán.Örömmel és hálával ünnepelték a dunaharaszti reformátusok és meghívott keresztyén testvéreik, vendégeik a Dunaharaszti Kisharang Református Óvoda épületének felavatását 2022. szeptember harmadikán, szombat délután. Az öröm és a hála hangjai az alkalom során nemcsak szavakban nyilvánultak meg, hanem a helyi kórus szívből jövő énekeiben és a kisgyermekek harangjátékában is – de örömöt és hálát lehetett látni a dunaharaszti közösség megjelent tagjainak a szemében is, akik az elmúlt években sokat tettek azért, hogy ez a régi álmuk, a református óvoda megvalósulhasson. Fáradozásaiknak most beérett a gyümölcse, de az új óvoda új felelősséggel is jár majd számukra.Az ünnepségen Balog Zoltán dunamelléki püspök és zsinati lelkészi elnök hirdetett igét, a megjelenteket Nagy Gábor dunaharaszti főgondnok köszöntötte, a nyilvános presbiteri ülést Takaró András, a Délpesti Református Egyházmegye esperese vezette le, az óvoda történetéről Faragó Csaba dunaharaszti lelkipásztor beszélt, aki egyúttal köszönetet is mondott a közreműködőknek. Köszöntőt mondtak a kormány és az önkormányzat képviseletében is. Az épület szalagjának átvágása után a jelenlévők bejárhatták az óvoda épületét, majd a helyi gyülekezet szeretetvendégsége zárta az aznapi ünnepséget. A vasárnapi istentiszteleten pedig az óvoda munkatársaira kérték az Úr áldását.A szeretet útját járva
Bibliaolvasó kalauzunk aznapra kijelölt igeszakasza a szeretet himnusza volt a Korinthusiakhoz írt első levél 13. fejezetének 1-8. versig terjedő szakasza alapján. Balog Zoltán dunamelléki püspök és zsinati lelkészi elnök prédikációjában ennek üzeneteit emelte ki.„Megkérdezhetnénk, ki minek örül ma, hiszen annyi minden van, aminek örülni lehet. Örülhetünk az óvodának, örülhetünk annak, hogy vannak óvónők és szolgálati lakások, hogy lesznek gyerekek, akik idejárhatnak, és annak, hogy az elmúlt időszakban az óvodán túl is mennyi minden épült Dunaharasztiban téglából, habarcsból és remélhetőleg szeretetből is” – sorolta a püspök. „Én a legjobban a mai igének örülök, és annak a csodának, hogy Bibliaolvasó kalauzunknak köszönhetően minden napnak megvan a maga lelki üzenete. A mai igeszakasznak egynél több is.”

Balog Zoltán szerint az első ilyen üzenet számunkra az, hogy a szeretet a legnagyobb, és soha el nem fogy, ennek a gondolatnak pedig örömmel kell eltöltenie minket. Sokszor halljuk ezt az igeszakaszt esküvőkön, ünnepségeken, és minden alkalommal gyönyörűnek találhatjuk minden szempontból. Ennek a gyönyörűségnek is örülhetünk.A második, hogy az itt megfogalmazottak kivitelezése emberi szemmel lehetetlenségnek tűnik. „Ki tud így élni?” – tette fel sokunk helyett a kérdést az egyházvezető. „Református hitünk kultúrateremtő hit, amiből nemcsak magaskultúra fakadhat, de hétköznapi kultúra is. A viselkedésünk is kultúra, és fontos, hogy a Biblia adjon mércét ehhez. Nagyon magas ez a mérce, sokszor leverjük. Egy a fontos: ugyanoda tegyük vissza. Ne lépjünk át alatta! Fussunk neki újra, mert a bűnbocsánat képessé tesz minket erre!”A gyönyörűn és a lehetetlenen túl a szeretet himnuszának van még egy üzenete számunkra: van Valaki, aki képes megtartani. „Jézus Krisztus a lehetetlen emberséget mutatta meg nekünk. Nélküle nincs óvoda sem, mert ő adja meg azt, amire a gyerekeknek is a legnagyobb szüksége van. A keresztyén hit olyan út, amely nem a célnál, hanem az első lépéseknél kezdődik. Lehetőségünk van arra, hogy ezt az utat járjuk, és ezen az úton járva minden jó irányba tett lépésünk számít.”Az óvoda nevéhez kapcsolódóan elmondta: az igeszakaszban a „zengő érc” a harangra utal, amely szeretet nélkül mit sem ér. A Dunaharaszti Kisharang Református Óvodába járó gyerekek maguk is kisharangokként adhatják tovább ezt a szeretetet. „Minél több helyre el kell jutnia a szeretet hangjainak, mert e nélkül nincs semmi. A nélkülözés éveiben különösen fontossá válik számunkra, hogy bár sok mindenből kevesebb jut, de a szeretet soha el nem fogy.”Lehetetlent súroló vállalkozás
Az ünnepség Takaró András délpesti esperes imádsága után átalakult nyilvános presbiteri üléssé. Az ülést az esperes vezette le.Ezt követően Nagy Gábor dunaharaszti főgondnok a gyülekezete nevében szeretettel köszöntötte az egybegyűlteket, név szerint felsorolva a kiemelt vendégeket.Az óvoda születésének történetéről Faragó Csaba dunaharaszti lelkipásztor mesélt részletesebben. Beszédében kifejtette: amikor 2018-ban a Magyar Református Egyház Országos Óvoda Programjának keretében új református óvoda megépítésére pályáztak, nem a drága épület birtoklásának vágya vezette őket, nem az, hogy százötven gyermek befogadása által váljanak naggyá, nem is az, hogy huszonöt embernek dirigálhassanak. „Az volt a cél, hogy szolgáljunk. Meg van írva a Bibliában, hogy fáradoznunk kell a városért, ahol élünk. Ez vezetett minket” – mondta a lelkész, hozzátéve: nekünk Jézus Krisztust kell felmutatnunk a világnak.Amikor kiderült, hogy a városban öt óvoda is kevés lesz, a korábban négycsoportosra tervezett intézményt hatcsoportosra bővítették. Az így megnövekedett költségekre való tekintettel Dunaharaszti önkormányzata végül ingyen adta át nekik a telket. Faragó Csaba elmesélte: 2018 óta nagyot fordult a világ, többszörösére emelkedtek az építőipari árak, emellett a kivitelezésben nemcsak az épület nagysága, de számos építőipari kihívás is nehezítést jelentett. Ráadásul Szentgyörgyiné Oláh Judit óvodavezető menet közben megbetegedett, egy ideig mozdulni is alig bírt, de ezen is átsegítette őket az Úr.


„A vállalásunk súrolta a lehetetlent, de sok-sok segítséget kaptunk. Ezek nélkül, Isten ajándékai nélkül ma nem ünnepelnénk” – szögezte le a lelkész. Felhívta a figyelmet, hogy nemcsak egyházunk és városuk lett gazdagabb egy óvodával, hanem ők is gazdagabbak lettek az intézményvezetéssel járó feladatokkal. „Egyedül Istené a dicsőség!” – zárta sorait.
 
Az Országos Óvoda Program a Magyarországi Református Egyház 2018-ban indult programja, amely 35 milliárd forintos állami támogatásból, a Bethlen Gábor Alapkezelő közreműködésével megvalósuló nagyszabású építési és felújítási projekt. A programban 66 református óvoda épülhet vagy újulhat meg, 3048 új óvodai férőhely jön létre, ami mintegy 40 százalékos emelkedést jelent. A program a Dunamelléki Református Egyházkerületben 23 intézményt és 2143 férőhelyet érint.

A Dunaharaszti Kisharang Református Óvoda összesen 1 235 812 561 forintba került. Az építkezést az Országos Óvoda Program megvalósítására nyújtott támogatáson keresztül teljes egészében Magyarország Kormánya finanszírozta. A Paál László utcában található építkezési telket, amelynek ára 2019-ben 112 960 000 forint volt, Dunaharaszti Városa ingyen biztosította. Az óvoda intézményének megalapításához a dunaharaszti gyülekezet 6 357 995 forint mértékben járult hozzá.

Az épületet Ekler Dezső Ybl Miklós díjas építész tervezte, a kivitelező az Újlaki Építő Kft volt. Az építkezés 2021. augusztus másodikán kezdődött és 2022 július negyedikén ért véget. Az organikus építészet jegyeit hordozó, fényes óvodaépületnek többek között nagy tornaterme, sószobája, valamint szabadtéri játékokkal és fákkal gazdagított tágas kertje is van. A 6 csoportba beosztott 150 gyerekekkel szeptembertől 12 óvodapedagógus, 6 dadus, és 2 pedagógiai asszisztens fog foglalkozni, a nevelés református szellemben zajlik majd.


A gyülekezet hálája jeléül nemcsak szóban mondtak köszönetet mindazoknak, akik nélkül a projekt megvalósíthatatlan lett volna, de jelképes ajándékokkal is. Takaró András esperes ezt követően arra emlékeztetett: amikor mindig mindenkinek köszönetet mondunk, ne feledkezzünk el a lelkészről és a főgondnokról sem.Harangok játéka
„Áldást, békességet!” – köszöntötte Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár az egybegyűlteket. Beszédének középpontjában a legendás amerikai 66-os út állt, amely összekötötte Keletet Nyugattal, és számtalan kincset rejtett. „Ma már csak megszállottak és turisták látogatják, mert lett más, szebb, modernebb út. Később mégis felújították a 66-os utat, mert rádöbbentek értékeire. Nekünk, európaiaknak is volt egy közös utunk: Isten útja – ahogyan az az István, a király rockoperában is megjelenik. Ezt az utat azután sokan elhagyták, ami irányvesztéshez, bolyongáshoz vezetett. De a 66-os úthoz hasonlóan ezt az utat is fel lehet újítani” – fogalmazott.A helyettes államtitkár szerint a magyar reformátusok 66-os útja az Országos Óvoda Program, ennek a kincsekkel teli útnak az egyik ékköve pedig a dunaharaszti óvoda. „Azt reméljük, hogy az intézmény az istenkapcsolat helyreállításának útjává lesz. A református szellemben nevelés fontos eleme az odafigyelés, ehhez meg kell érteni a gyerekek hangját is. A hangjaik különböznek egymástól, ahogyan a kisharangok hangjai is. Szép harangjátékként kell megszólítani őket, és ehhez nem kell más, mint amivel a beszédemet kezdtem: áldás és békesség.”Pánczél Károly országgyűlési képviselő beszédében felidézte: amikor az Országos Óvoda Program elindult, Balog Zoltán még nem püspökként, hanem miniszterként segítette. Úgy véli, a programnak köszönhetően megvalósuló 66 óvoda 66 kincse lesz az országnak. A legfontosabbak azonban mégis a gyermekek, ezért külön öröm, hogy jó helyre fognak kerülni. Megemlítette azt is, hogy ez a környék új központja lesz a városnak, ahol lesz a közelben bölcsőde és iskola is. Az egyházi intézmények szerepének fontosságát abban látja, hogy hitbéli tartást adhatnak a nehéz időkben.
„Küldetésünknek érezzük, hogy segítsünk azokon, akik városunk gyarapításán munkálkodnak” – mondta Szalay László dunaharaszti polgármester, aki felidézte, mennyi mindent terveztek már közösen Faragó Csabával, és milyen kevés esély volt ezek megvalósulására. „Ha azonban egy közösség szeretne valamit, akkor legyőzik a nehézségeket.” Nehézség lesz szerinte az intézmény vezetése is, de tudja, hogy az egyházközség meg fog tudni birkózni ezzel a feladattal is.A köszöntők után a kisgyerekek kisharangocskákkal a kezükben vonultak ki az egybegyűltek elé, és rövid harangjátékot adtak elő.Az ülés lezárása után Balog Zoltán imádkozott a gyermekekért és kért áldást az intézményre, majd az óvodaépület jelképes felavatására került sor a nemzeti színű szalag átvágásával.Nagy Gábor főgondnok gyülekezete nevében mindenkit meginvitált az épület bejárására és az azt követő szeretetvendégségre, amely az aznapi eseményt zárta.Az ünnepség másnap, vasárnap 9-kor a templomban folytatódott úrvacsorás istentisztelettel, ahol hálát adtak az óvodáért és áldást kértek a munkatársaira.Barna Bálint
Képek: Asszonyi Eszter