„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon: még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Péld. 22,6

Szeretettel köszöntünk a Dunaharaszti Kisharang Református Óvoda honlapján! Azért imádkozunk, hogy intézményünk legyen olyan, mint egy kisharang, ami hűségesen, Jézusra mutatva hívogatja a gyermekeket és családjaikat a Vele való élő közösségre.

Dunaharaszti Kisharang Református Óvoda - Óvoda átadó ünnepség
Dunaharaszti Kisharang Református Óvoda
Dunaharaszti Kisharang Református Óvoda
Dunaharaszti Kisharang Református Óvoda

Bemutatkozunk - Óvodánkról

Intézményünk Dunaharaszti központjától délre, jól megközelíthető kertvárosi lakóterületen, a Paál László utcában található, fenntartója pedig a Dunaharaszti Református Egyházközség.

Számunkra a hit nemcsak egy része a nevelésnek, hanem átfogja, megalapozza, meghatározza egész rendszerünket. Keresztény erkölcsi értékeket közvetítünk a gyermekek felé: feltétel nélküli szeretetet, megbocsátást, önzetlenséget. Óvodánk dolgozói törekszenek arra, hogy a rájuk bízott gyermekeket, mint Isten ajándékait, a családi nevelést kiegészítve hitben és szeretetben neveljék. Az intézményünk a helyes életritmus kialakításával megteremti a feltételt a nyugodt, harmonikus személyiségfejlődésre, a helyes énkép, önértékelés, életvitel kialakítására.

Fejlődés

Arra törekszünk, hogy gyermekeink az iskolai élet megkezdésére rendelkezzenek megfelelő kompetenciával, önismerettel, önértékelő képességgel, tudjanak önállóan gondolkozni, testi, lelki, szociális fejlettségük megfeleljen az óvodáskor végére elérendő szintnek, a keresztény erkölcs és hitbeli ismeretek birtokában a jó ügyért tenni képes emberekké váljanak.

Környezettudatosság

Elkötelezettek vagyunk a környezetvédelem és a fenntarthatóságra nevelés mellett, mert hitünk szerint a teremtett világ védelmét is feladatul kaptuk Istentől. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód és környezettudatos szemléletmód kialakítására. Biztosítjuk a gyermekek számára a tevékenységekbe ágyazott tapasztalatszerzéseket a világról.

Szabad játék

Munkánk során fokozott hangsúlyt kap a szabad játék, melynek során a gyermek megvalósítja önmagát. Ebből következően napi játékszükségletét ki kell elégíteni, és meg kell hagyni a játék semmi mással nem helyettesíthető szerepét, funkcióját.

Dunaharaszti Kisharang Református Óvoda

Épület & környezet

Az épület újonnan épített és komplexen akadálymentesített, kivitelezésében is megfelel a legkorszerűbb környezetvédelmi elvárásoknak.

A 6 csoportos óvoda két 3 csoportos egységre van bontva, és valamennyi csoportszoba tágas, kertre néző, fedett teraszos és kertkapcsolatos. A csoportszobák egyenként 66-67 m2-esek és mindegyik előtt tágas kert fogadja az óvodás gyermekeket, ahol kinti játékeszközök: csúszdák, mászókák, homokozók, libikókák, padok és asztalok helyezkednek el.

Az egész játszóudvart szellősen telepített fák díszítik, melyek segítségével a megfelelő árnyékolást kívánjuk biztosítani. Az épületben található egy nagy tornaszoba, így lehetőség van változatos óvodai rendezvények lebonyolítására. A kinti rendezvények megtartását a sövényekkel és lombos fákkal kerített, gyepes kertrész biztosítja.

Csoportjaink

Csipkebokor csoport

Óvodapedagógusok:

Rekettyei Zoltán Tamásné, Tóthné Schebesta Mónika

Dajka:

Virág Kinga

Pedagógiai asszisztens:
Makay Miklós

Korcsoport:

mini-kis korosztály

Csoportunkba 25 gyermek jár, 14 lány és 11fiú. Óvodánk legfiatalabb csoportja a mienk mini -kis csoport.  Vannak, akik már 3 évesen érkeztek, de   10-en, novemberig töltik be 3.életévüket. Néhányan bölcsödéből, de a többség családból érkezett hozzánk. Éppen ezért a legfontosabbnak a biztonságos-szeretett teljes légkör kialakítását tartjuk.  A hétköznapjainkat az ölbeli játékok a dalolás- mondokázás szővi át.  A  fiatal kiscsoportunkban, a három kollega mellett, még pedagógiai asszisztensünk: Makay Miklós is a gyerekek beszoktatását segíti. Elsődleges feladatunk egymás megismerésén- elfogadásán túl, az önfeledt szabad játékhoz nélkülözhetetlen oldott -kellemes légkör és a gazdag tárgyi eszközök biztosítása. Minden óvodai napunk szerves részét képezi a napi áhítat, mely során -dallal- játékkal ismertetjük meg a gyerekeket a keresztény élettel.

Dunaharaszti Kisharang Református Óvoda - Óvoda átadó ünnepség

Mit csinálunk az oviban?

Óvodai élet

Intézményünk a helyes életritmus kialakításával megteremti a feltételt a nyugodt, harmonikus személyiségfejlődésre, a helyes énkép, önértékelés, életvitel kialakítására. Ezért is nagy hangsúlyt fektetünk az óvodai tevékenységek sokféleségére:

 • verselés, mesélés
 • ének, zene, énekes játék, gyermektánc
 • rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
 • a külső világ tevékeny megismerése
 • mozgás

Hitélet

Óvodánkban a hitéleti nevelés keretein belül heti egyszer hitoktatónk, Keményné Váradi Erzsébet, azaz Erzsike néni jön hozzánk, és foglalkozik a gyerekekkel. Bibliai történetekkel ismerteti meg a gyermekeket, énekeket tanít nekik, amiket a hét folyamán gyakorolunk, a történeteket pedig többféle módon feldolgozzuk. Ezektől az alkalmaktól nagyon sok szeretetet, gondoskodást és lelki feltöltődést kapunk.

Tehetséggondozás

Óvodánkban az alapfeladatokon túl különböző szolgáltatásokat, nevelési időben megvalósuló foglakozásokat szervezünk, hogy ezzel is hozzájárulhassunk a hozzánk járó gyermekek testi és lelki fejlődéséhez:

 • zenei tehetséggondozás
 • vizuális tehetséggondozás,
 • mozgás tehetséggondozás (Bozsik program)

Sószoba

A gyermekek részére parajdi kősó felhasználásával kialakításra került óvodánkban egy sószoba is, ami sóhomokozóval van ellátva. Ebben a teremben a gyermekek játszva erősíthetik immunrendszerüket, mivel a sórészecskék a légtérbe jutva kifejtik fertőtlenítő hatásukat, elpusztítják a vírusokat, baktériumokat, gombákat, valamint a szervezet védekező, öngyógyító funkcióit is stimulálják.

Segítő szakemberek

Intézményünkben több segítő szakember is rendelkezésre áll a gyermekek részére:

 • gyógypedagógus
 • konduktor
 • logopédus
 • pszichológus
 • óvodai és iskolai szociális segítő

Támogatnál minket?

Ha Te is a szíveden viseled a gyermekek nevelését, gondozását és fejlesztését, továbbá szívesen hozzájárulnál óvodánk munkájához és fenntartásához, szeretettel fogadjuk támogatói felajánlásod alapítványunk bankszámlaszámára:

Dunaharaszti Református Óvodáért Alapítvány

 • Számlaszám: 11600006-00000001-97482867
 • Székhely: 2330 Dunaharaszti, Paál László utca 6.
 • Adószám: 19355573-1-13

Hálásan köszönjük, ha adód 1%-át fenntartó gyülekezetünk támogatására ajánlod fel, az Építő Kövek Alapítványnak (adószáma: 18138478-1-13), mivel óvodai alapítványunk az adó 1%‑os támogatást még nem fogadhatja.

Szeretettel ajánljuk