Beiratkozás 2023/2024

...
dhkisharang-IMG_5195

A beiratkozás időpontja:
2023. április 24. hétfő 8:00 – 17:00 óra között

Kérjük a Szülőket, hogy az alább felsorolt, kitöltött, aláírt nyilatkozatokat és a szükséges dokumentumok vagy azok másolatát a beiratkozásra hozzák magukkal!

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, vagy útlevél)
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
  • nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §)
  • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.)

Weboldalunkról letölthető dokumentumok (megtalálhatóak a „Letölthető dokumentumok” menüpontban is):

Az első szülői értekezlet június 6-8. között lesz, amiről a szülők a későbbiekben fognak értesítést kapni.
Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2023. szeptember 1.

Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.